شناسه خبر : 45076 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جنگل‌های شهری

آلودگی آب آشامیدنی چه تاثیری روی تولد نوزادان دارد؟

فصل تحقیق این هفته با مقاله‌ای درباره آلودگی آب‌ها و تولد نوزادان شروع می‌شود و به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آلودگی آب آشامیدنی چه تاثیری روی تولد نوزادان دارد؟». این مقاله اثرگذاری آلودگی آب شرب ایالت پنسیلوانیای آمریکا را روی معیارهای تولد نوزادان مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور برای اینکه اطلاعات مفیدتری در اختیار سیاستگذار قرار گیرد، در مقاله آن دسته از آلودگی‌هایی مورد بررسی قرار گرفت که ناقض استانداردهای آب شرب سالم نیستند. بر این اساس نشان داده شد که آلودگی آب شرب دوران بارداری روی معیارهای سلامت نوزادان اثر منفی می‌گذارد، حتی اگر آن آلودگی‌ها ناقض استانداردهای مقرراتی نباشند.

«آیا درختان آلودگی هوای شهرها را کاهش می‌دهند؟»؛ طبق تخمین‌ها جنگل‌های شهری حدوداً 25 درصد از زمین‌های شهری را دربر گرفته‌اند که غالباً با هدف کاهش آلودگی توسعه پیدا کرده‌اند. با وجود این، تحقیقات اقتصادی کمی در این حوزه وجود دارد. در همین راستا، این مقاله با استفاده از اطلاعات مربوط به یک پروژه توسعه مناطق سبز پکن، به بررسی تاثیر جنگل‌های شهری بر کیفیت و سلامت هوا می‌پردازد. این مقاله همچنین تغییرات انتشار گَرده را به عنوان منبع اثرات خارجی منفی سلامت بررسی می‌کند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که جنگل‌کاری پکن مزایای سلامتی عظیمی را به همراه دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...