شناسه خبر : 38583 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هزینه سیل و خشکسالی

چرا ایجاد انگیزه برای کارآفرینی مهم‌تر از تحصیلات دانشگاهی است؟

اولین مقاله این فصل تحقیق «شرق اروپا چگونه از کمونیسم رهایی یافت؟» است. در خلاصه این مقاله آمده است: رهبران سیاسی و فکری انقلاب 1989 اروپای شرقی، هدف خود را بازگشت به دامن اروپا خواندند. به عقیده آنها تقسیم اروپا به دو بخش شرقی و غربی توسط شوروی هزینه‌های انسانی و اقتصادی بزرگی را تحمیل کرد. این مقاله در تحلیل گذار اروپای شرقی به سوی اقتصاد بازار، ابتدا وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای این حوزه را تشریح کرده و سپس مجموعه استراتژی‌های مربوط به اصلاحات جامع را بررسی می‌کند، پس از آن به شرایط اقتصادی لهستان و اصلاحات انجام‌شده و نتایج اولیه آنها می‌پردازد.

مقاله دوم به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آیا نیاز به تصمیم‌گیری و کنترل‌گری یک نیاز بیولوژیک است؟» در پیام اصلی این مقاله آمده است: نیاز به آزادی انتخاب و کنترل‌گری، یک نیاز بیولوژیک است و برای بقا ضروری است. اگر افراد احساس کنند که توانایی‌شان برای به وجود آوردن نتایجی که می‌خواهند پایین است، احساس خواهند کرد که به درد نمی‌خورند و در نتیجه دچار افسردگی خواهند شد.

مقاله سوم نیز درباره این است که آیا «ایجاد انگیزه برای کارآفرینی مهم‌تر از تحصیلات دانشگاهی است؟» بعضی استدلال می‌کنند که پیشرو بودن بریتانیا در انقلاب صنعتی شاهدی بر وابستگی پیشرفت اقتصادی به آموزش‌های علمی تخصصی و کسب سرمایه انسانی پرهزینه است.

مقاله آخر به این پرسش می‌پردازد که «سیل و خشکسالی چگونه فقر می‌آفرینند؟» نتیجه‌گیری کلی در این بررسی حاکی از آن است که تعداد زیادی از کشورها دارای مقدار غیرمتناسبی از مواجهه افراد فقیر در برابر سیل و خشکسالی مناطق شهری هستند. گرچه، الگوهای جغرافیایی مشخصی در این زمینه کشف شد، اما وضعیت یادشده، در بین کشورها، داخل کشورها و نیز نوع خطر طبیعی متفاوت است.

دراین پرونده بخوانید ...