شناسه خبر : 33916 لینک کوتاه

اقتصاد فقیر

چشم‌انداز کلی اقتصاد ایران در سال 99 چگونه است؟

اسفند سال 97 که از چشم‌انداز اقتصاد سال 98 نوشتیم، از احتمالات قریب‌به‌یقینی چون رکود تورمی گفتیم؛ تشدید تحریم و سختی‌های تجارت خارجی و مساله این بود که این دوران صعب چقدر ماندگاری خواهد داشت. حالا همه آن احتمالات قطعی را با شدت و حدت بیشتر به چشم دیده‌ایم و به مساله ماندگاری نیز پاسخ می‌دهیم: «درازمدت».

اسفند سال 97 که از چشم‌انداز اقتصاد سال 98 نوشتیم، از احتمالات قریب‌به‌یقینی چون رکود تورمی گفتیم؛ تشدید تحریم و سختی‌های تجارت خارجی و مساله این بود که این دوران صعب چقدر ماندگاری خواهد داشت. حالا همه آن احتمالات قطعی را با شدت و حدت بیشتر به چشم دیده‌ایم و به مساله ماندگاری نیز پاسخ می‌دهیم: «درازمدت».

تقریباً مشخص است که دوران سخت اقتصاد ایران سالیانی برقرار خواهد بود تا مگر از طریقی نو، دوباره خود را بازسازد و برخیزد. در سال 99 افت درآمد واقعی و کاهش سطح رفاه قطعی است و آنچه قابل پیش‌بینی نیست واکنش جامعه است به آنچه نه باورش دارد و نه انتظارش. اما رشد صفرگونه اقتصاد ایران درآمدی تولید نمی‌کند که بتواند رفاه و مصرف را در سطحی که بوده حفظ کند. منابع طبیعی مانند آب و خاک و محیط زیست از بین رفته و منابع مالی صندوق‌ها و بانک‌ها ته کشیده است. اقتصاد ایران باید به تمام آنچه در این سال‌ها کم‌اعتنا بوده است مانند بهره‌وری نگاهی تازه و علمی داشته باشد. دیگر تکیه بر منابع طبیعی و مالی گذشته و باد صبا نتوان کرد!

دراین پرونده بخوانید ...