شناسه خبر : 45324 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عنوان موضوع افشا: انعقاد قرارداد مهم - گروه الف

موضوع قرارداد: تامین مالی، طراحی، مهندسی و اجرای عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری از محدوده معدنی مواد پرتوزا و سایر عناصر همراه در محدوده c۱b۱p۸ درانجیر با مختصات ذکر شده.

عنوان موضوع افشا: انعقاد قرارداد مهم - گروه الف

رپرتاژ آگهی: 

تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۴۰۲/۰۷/۰۶  

طرف قرارداد: شرکت گروه صنعتی،معدنی و انرژی ایران مرکزی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۰۵۷۷۸  

مبلغ قرارداد: مشخص نیست  

نحوه تسویه: درصد مشارکت (۵۰%-۵۰%) از کلوخه سنگ آهن استخراجی خوهد بود.  

شرح جزئیات قرارداد: شرکت آهن و فولاد ارفع به حول و قوه الهی در راستای راهبرد ورود به صنایع بالادستی و همینطور تامین مواد اولیه اقدام به عقد قرارداد سرمایه گذاری در تاریخ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ در قالب مشارکت در اکتشاف تکمیلی و بهره برداری در محدوده c۱b۱p۸ موسوم به محدوده اکتشافی درانجیر با مساحت ۱۲۱ کیلومتر مربع نموده است. لازم به ذکر است برآوردها و ارزیابیهای فنی بر اساس داده های اکتشافی اولیه حاکی از وجود ذخیره ای حدود ۶۰ میلیون تن سنگ آهن مگنتیتی با عیار ۴۲-۴۰ % می باشد.

دوره انجام اکتشاف تکمیلی و دستیابی به ذخیره قطعی حدود ۱۸ ماه بوده و عملیات آماده سازی و استخراج بعد از اکتشاف تکمیلی در یک دوره ۲۰ ساله قابل تمدید، ادامه خواهد یافت. درصد مشارکت سرمایه پذیر و سرمایه گذار در این قرارداد برابر با ۵۰ -۵۰ % ازکلوخه استخراجی می باشد که بعد از انجام عملیات اکتشافی قابل تعدیل یا تدقیق خواهد بود.

تاریخ مؤثر اجرای قرارداد: ۱۴۲۱/۰۷/۰۶