شناسه خبر : 45403 لینک کوتاه

مترجم دیکتاتورها

لیبرمنیسم در شوروی چگونه رخ داد؟

اقتصاددان این شماره کافه‌اقتصاد اوسی گریگوریویچ لیبرمن روس است که ایده‌هایی درباره اصلاح اقتصاد متمرکز و دولتی روسیه مطرح کرد. او را به نام «معمار اصلاحات اقتصاد» شوروی در سال 1965 می‌خوانند. اصلاحات او به «لیبرمنیسم» مشهور است. بسیاری ایده‌های او را برگرفته از مبانی اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانند، اما او همیشه این ادعاها را رد کرده است. مطلبی دیگر در این شماره بر بیژن اشتری و ترجمه‌هایش متمرکز شده است. بیژن اشتری که مترجم «کتاب‌های سرخ» است که نشر ثالث منتشر کرده؛ بر این باور است که نسل جوان امروز باید به صورت جدی با تاریخ جهان آشنا شود و جامعه استبدادی، دیکتاتوری و تاریخ کمونیسم را بهتر بشناسد. او بر زندگینامه دیکتاتورها متمرکز شده و در دو دهه اخیر به تاریخ شوروی پرداخته است. کتابی که در این شماره در مورد آن صحبت می‌شود، «زندگی پس از سرمایه‌گذاری چگونه است؟» نام دارد. نویسنده تلاش کرده نشان دهد، چگونه سرمایه‌داری در خرافات ماتریالیستی خود درباره کمبود گرفتار شده است که نتیجه آن «سوسیالیسم اضطراری» و دولت‌های کنترل‌گری است که در قرن بیست‌ویک بر بخش بزرگی از کشورهای جهان تسلط پیدا کرده‌اند. خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها در بازار چگونه رفتار می‌کنند و کدام گروه در بازار باقی می‌مانند؟ این موضوع مقاله‌ای دیگر در کافه است. 

دراین پرونده بخوانید ...