شناسه خبر : 42219 لینک کوتاه

اقتصاددان توسعه‌نیافتگی

آلفرد آدلر چگونه راهش را از فروید جدا کرد؟

مهمان این شماره کافه‌اقتصاد سمیر امین اقتصاددان مصری-فرانسوی است. نظریه‌پرداز مارکسیست-مائوئیست که از چهره‌های اصلی جنبش موسوم به «نوع دیگری از جهانی شدن» بود. نظریات افرادی مانند امین به دیدگاه غرب‌ستیزی و نتایج آن در برخی کشورهای جهان سوم انجامید. تئوری‌های روانشناسی آلفرد آدلر از دیگر موضوعاتی است که در این شماره به آن پرداخته شده است. برخلاف فروید که ریشه مشکلات روانی انسان‌ها را در احساسات و غرایز سرکوب‌شده می‌دانست آدلر بر این باور بود که افراد تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی هستند. آدلر آنقدر جسور بودکه راه  خود را از دوستش زیگموند فروید جدا و مکتب جدیدی پایه‌گذاری کرد. در این شماره کافه‌اقتصاد از سوگیری هاله‌ای صحبت شده است. این سوگیری در مورد قدرت و وفاداری یک برند است. در حقیقت شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری روی نقاط قوت خود این اثر قدرتمند را ایجاد می‌کنند. وقتی مشتریان تجربه مثبتی از یک برند مشخص داشته باشند نسبت به آن برند وفاداری پیدا می‌کنند و در مورد تمام محصولات آن برند احساس مثبتی خواهند داشت. یکی دیگر از مطالب این شماره در مورد اسدالله علم است؛ رفیق گرمابه و گلستان آخرین شاه ایران و از معدود دولتمردان ایرانی که خاطراتش را به رشته تحریر درآورده است. نوشته‌های او اگرچه در ظاهر لحنی مجیزگویانه نسبت به شاه دارد ولی وقتی با دقت نگاه کنیم سراسر انتقاد به شاه است که دلسوزانه یا با طعنه بیان شده است. نزدیکی علم به شاه موجب می‌شود تصویر واضحی از پهلوی دوم داشته باشیم. نوشته‌هایی که تصریح می‌کند مسیری که شاه می‌رود به انقلاب می‌انجامد.  

دراین پرونده بخوانید ...