شناسه خبر : 33336 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

x90افراد حقیقی و حقوقی در ابتدای سال ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند و برنامه‌هایی برای سال آینده تدوین کنند و در طول سال بکوشند آن اهداف را تحقق بخشند. در این میان مدیران می‌توانند برای ارتقای شرکت خود به اموری مانند تحسین و تمجید از کارکنان، رعایت اصول اخلاقی در رفتار خویش به عنوان الگوی دیگران، اطلاع‌رسانی در مورد اولویت‌ها، سادگی در اظهارات، گوش دادن به حرف کارکنان، کوتاه کردن جلسات و آزاد کردن وقت کارکنان توجه و شرکت را به مکانی خوشایند و کارآمد تبدیل کنند.

دراین پرونده بخوانید ...