شناسه خبر : 30171 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90حمایت اجتماعی از طریق ارائه یارانه نقدی و کالا به طور موثر و به سرعت فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد و این کار از نظر مالی و اجرایی تقریباً در همه‌جا امکان‌پذیر است. اجرای اقدامات مناسب و وجود سیستم حمایت اجتماعی در سطح ملی و تحقق پوشش درمان همگانی از جمله محافظت در برابر مخاطرات مالی از جمله اهداف اصلی هستند. یارانه‌های نقدی که از بودجه عمومی تامین می‌شوند اغلب ناپایدار و برای رشد اقتصادی مضر تصور می‌شدند اما هیچ‌گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اقتصادها برای مقابله با فقر، نابرابری و عدم امنیت مجبور شده باشند بخشی از فرآیند رشد را قربانی کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها