شناسه خبر : 39135 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

غیرت دامداران

چرا دامداران از زمین‌داران خشن‌تر هستند؟

«چه کسی کارآفرین می‌شود؟» عنوان اولین مقاله این فصل تحقیق است. نویسندگان این مقاله معتقد هستند: پیام اصلی؛ تبدیل شدن به یک کارآفرین رابطه مستقیمی با مهارت‌های اجتماعی و نشان دادن تمایل به کارآفرینی در 16سالگی دارد. همچنین این مقاله می‌گوید مسیر کارآفرینی برای زنان و مردان متفاوت است. برای مردان، کسانی که پدری خوداشتغال داشتند بیشتر به سمت کارآفرینی می‌روند و از میان زنان آنهایی که والدینشان منابع اقتصادی و اجتماعی بهتری داشتند، به احتمال بیشتری کارآفرین می‌شدند.

دومین مقاله این هفته «پاشنه‌آشیل سیاستگذاری» است. این مقاله می‌گوید: در بحث بحران علم، باید توجه داشت که استفاده از علم برای سیاستگذاری بر اساس اعتماد صورت گرفته و نمی‌تواند مستقل از آن چیزی باشد که در چارچوب علم اتفاق می‌افتد. از طرفی، مطابق با روش سیاستگذاری بر اساس شواهد، از عصر افلاطون تاکنون، مشروعیت علم با مشروعیت قانونگذار پیوند خورده است. اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد چه چیزی به عنوان دانش محسوب شود و چه کسی باید تصمیم‌گیرنده باشد؟ مساله دانش در جامعه اطلاعاتی، بیش از هر زمان دیگری مساله دولت است. با توجه به شیوه سیاستگذاری یادشده، می‌توان به صراحت بیان داشت که ترتیبات کنونی مشکل‌ساز بوده و در زمان بحران کمکی در جهت پیشگیری یا کنترل ارائه نمی‌دهند. «دامداری و فرهنگ شرافت» مقاله آخر این فصل تحقیق است. مطالعات قوم‌شناختی نشان می‌دهند که جوامعی که اقتصاد آنها به صورت تاریخی بر پایه دامداری بوده، نسبت به مردمان جوامع کشاورز‌محور، اهمیت بیشتری برای شرافت و شهرت قائل بوده‌اند. در فرهنگ شرافت این جوامع، شهرت به شدت با مردانگی و غیرت گره خورده است. در همین راستا مطالعه قابل‌تاملی از تیم معروفی از اقتصاددانان فرهنگی انجام شده است ِ که با نام «دامداری، جنگاوری و فرهنگ شرافت» در ژورنال NBER به چاپ رسید.

دراین پرونده بخوانید ...