شناسه خبر : 40359 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر مدیرعامل

مدیران چگونه بر عملکرد بنگاه‌های بورسی اثر می‌گذارند؟

  محمد صاحبی: در چند سال گذشته، اقتصاددانان، حسابداران و متخصصان مدیریت تلاش زیادی کرده‌اند تا به این پرسش پاسخ دهند که مدیران تا چه اندازه در تصمیم‌ها، عملکرد و بازده شرکت‌های بورسی در ایران موثرند؟

«علی ابراهیم‌نژاد»، «مهدی برکچیان» و «نیلوفر بهادری» مقاله‌ای با عنوان «در جست‌وجوی اثر استیو جابز» نوشته‌اند که تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که «مدیران تا چه اندازه در تصمیم‌ها و عملکرد شرکت‌های بورسی در ایران موثرند؟». این مقاله که در مجله «برنامه‌ریزی و بودجه» منتشر شده، نشان می‌دهد مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه‌ها چقدر اثرگذارند. نویسندگان مقاله تلاش کرده‌اند توصیف جامعی از ویژگی‌های هیات‌مدیره و ویژگی‌های مدیران ارشد شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ارائه کنند. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیات‌مدیره، عضویت بیشتر اعضای هیات‌مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت‌های بورسی برخی از این یافته‌ها هستند.

مقاله بعدی نیز با عنوان «بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی» به قلم «عارف فروغی» و «علیرضا رحیمی» از دانشگاه کرمان در مجله «توسعه و سرمایه» منتشر شده که به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد بنگاه می‌پردازد. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیو توبین است و پژوهشگران دانشگاه کرمان برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیات‌مدیره استفاده کرده‌اند.

مقاله دیگری با عنوان «ارتباط بین شاخص‌های مالی و تغییر مدیرعامل» به چشم می‌خورد که توسط «محسن خوش‌طینت» و «لیلا زمانیان‌فر» از دانشگاه خاتم و «محمود دهقان‌نیری» از دانشگاه تربیت مدرس نوشته شده و نشان می‌دهد؛ نقش عملکرد مالی شرکت و شاخص‌های آن در تغییر مدیر‌عامل در ساختار شرکت‌های ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، با در نظر گرفتن عوامل و شاخص‌های مالی شرکت‌ها، ارتباط بین این شاخص‌ها و تغییر مدیر‌عامل، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که شاخص‌های مالی شرکت‌ها رابطه معکوس معنی‌داری با احتمال تغییر مدیر‌عامل در این شرکت‌ها دارد.

این مقاله نشان می‌دهد انتظار ارتباط معکوس بین تغییر مدیر‌عامل و عوامل درونی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته که با توجه به نتایج تحلیلی فرضیه پژوهش، رابطه معکوس معنی‌داری بین آنها یافت شده و به بیان دیگر فرضیه پژوهش تایید شده است. مقاله «بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل» که توسط «محمد امیداخگر» و «حمزه زاهد دوست» نوشته شده، به بررسی رابطه بین عملکرد و گردش مدیرعامل در شرکت‌های بورس تهران پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل رابطه منفی و معناداری با هم دارند. در این پرونده به طور مشخص به بررسی مقاله «بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت‌های بورس» به قلم «عارف فروغی» و «علیرضا رحیمی» از دانشگاه کرمان پرداخته‌ایم. 

دراین پرونده بخوانید ...