شناسه خبر : 46139 لینک کوتاه

تاثیر تحریم

تحریم چگونه به اقتصاد و جامعه ایرانی آسیب زد؟

ایران سال‌هاست که با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال دو مقطع سال‌های اوایل دهه 1390 و از سال 1397 تاکنون تحریم‌ها بسیار جدی‌تر و سخت‌تر از همیشه بوده است؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که زنجیرهای تحریم بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر و بیشتر بوده است.

تداوم تحریم از سال 97 تاکنون که روندی فرساینده بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و درآمد سرانه را تحلیل برده است. تجارت خارجی ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رفاه و معیشت مردم چندین پله پایین‌تر آمده است. این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای رفع یا حتی کاهش تحریم وجود ندارد.

تبعات تحریم تنها در حوزه اقتصادی نیست و با کاهش رفاه و تشدید فقر و ناتوانی خانوار از تامین برخی نیازها، محدودیت در دسترسی به نظام مالی بین‌المللی یا حتی ابزارهای فناورانه و برخی کالاهای مورد نیاز باعث کاهش امید به آینده در بین مردم شده است. به طور خاص جوانان زیادی به فکر مهاجرت افتاده و برای بدبینی به آینده در حال فراگیری است.

با این حال تحریم نتوانسته است اقتصاد ایران را از پای بیندازد، گرچه اخلال جدی در کار آن ایجاد کرده است. تحریم‌کنندگان امروز از اهداف خود دورتر شده‌اند و با وجود فشاری که به طبقه متوسط و طبقه فقیر کشور وارد آمده، اقتصاد ایران هم‌چنان با فراز و نشیب راه خود را می‌رود. کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند» روایتی از آغاز تحریم تاکنون است که نشان می‌دهد تحمیل این شرایط بر ایران از سوی قدرت‌های خارجی باعث چه تغییراتی در اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی شده و چرا به اهداف خود نرسیده است. 

دراین پرونده بخوانید ...