شناسه خبر : 44806 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

زیرساخت و ساختن آینده

آیا اهمیت زیرساخت‌ها در ایران درک شده است؟

در «چهارمین کنفرانس اهمیت زیرساخت اقتصادی و اجتماعی در توسعه اقتصادی» تاکید شد؛ نقش زیرساخت‌ها در هدایت و سرعت توسعه اقتصادی یک کشور غیرقابل انکار است. همان‌طور که پایه و اساس در یک ساختمان مهم است، جایگاه زیرساخت و همچنین قابلیت اطمینان به آن برای توسعه همه کشورها اهمیت دارد. بدیهی است که رشد اقتصادی یک کشور با توسعه زیرساخت‌های آن ارتباط تنگاتنگ دارد. یک پایه زیربنایی دقیق، کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت است و به عنوان یک آهن‌ربا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در یک دولت عمل کرده و در نتیجه به عنوان یک مزیت رقابتی تلقی می‌شود. دسترسی به زیرساخت‌های کافی و کارآمد نه‌تنها باعث پیشرفت صنعتی شدن می‌شود، بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز بهبود می‌بخشد. خیلی از کارشناسان عقیده دارند امروز بسیاری از دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه مهم رسیده‌اند که دیگر به جای اولویت دادن به سیاست‌هایی چون خودکفایی باید به سمت استفاده از رویکردهایی حرکت کنند که در دل آنها با همکاری بین‌المللی، دوجانبه و چندجانبه، امکان دستیابی به اهداف کلان وجود داشته باشد. در واقع امروز اقتصادها به این شکل طراحی شده‌اند که با استفاده از تمام چارچوب‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های موجود، منافع ملی خود را تعریف کنند. این موضوع برای ایران نیز باید صدق کند. علی‌اکبر نیکواقبال در این رابطه می‌گوید ما از نظر موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بالقوه توانایی تبدیل شدن به یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های اقتصادی منطقه را داریم اما باید این سوال را پرسید که چرا در تمام این سال‌ها به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در رسیدن به توسعه اقتصادی توجه نشده است؟

دراین پرونده بخوانید ...