شناسه خبر : 46881 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تورم ترجیحی

چرا کار از خانه برای مردم سراسر جهان متفاوت است؟

یکی از پرسش‌هایی که این فصل تحقیق به آن پاسخ می‌دهد این است که «ترجیحات مردم نسبت به تورم چگونه شکل می‌گیرد؟» ‌اولین گام در تحلیل این مقاله نشان می‌دهد که ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اجتماعی- اقتصادی پاسخ دهندگان و همچنین استدلال اقتصادی آنها، با ترجیحات تورمی آنها ارتباط زیادی دارد. برای مثال، پاسخ‌دهندگان مسن‌تر، به‌طور متوسط تورم کمتری را ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی که درآمد آنها بیشتر متکی به دستمزد است، تورم کمتری را ترجیح می‌دهند. در مقابل، پاسخ‌دهندگانی که مطالعات اقتصادی داشته‌اند، تورم ترجیحی‌شان به میزان قابل توجهی بیشتر از دیگران است.

«بازگشت مهاجران ماهر چه اثری روی سرمایه انسانی دارد؟» در این فصل تحقیق به این پرسش پاسخ داده شده است که جریان مهاجران ماهر بین‌المللی تاثیر قابل توجه و ناهمگونی در سراسر کشورها دارد. نسبت به مبنای نخست، متوقف کردن چنین جریان‌هایی، سرانه سرمایه انسانی را در محدوده منفی سه درصد تا مثبت چهار درصد فراهم می‌کند. بزرگ‌ترین برنده‌ها شامل ایرلند، لبنان و اردن هستند که تجربه جریانات خروج نیروی کار نامتناسب دارند، در حالی که بزر گترین بازندگان شامل قطر و امارات متحده عربی هستند. ایالات متحده نیز با کاهش متوسط در سرانه سرمایه انسانی خود مواجه است که این امر منعکس کننده مزایایی است که ایالات متحده از فرار مغزها در سایر نقاط دنیا بهره‌مند می‌شود.

«تنها در خانه» عنوان مقاله‌ای است که در این فصل به آن پرداخته می‌شود؛ مقاله نشان می‌دهد که چگونه کار از خانه در کشورهای مختلف و در میان افراد متفاوت است. یافته‌های کلیدی این است که عوامل فرهنگی –به ویژه فردگرایی- حدود یک سوم تفاوت‌ها را در میان کشورها تشکیل می‌دهند. 

دراین پرونده بخوانید ...