شناسه خبر : 46300 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تهدید مسکن

دستمزد والدین چگونه بر مهارت فرزندان اثر می‌گذارد؟

این فصل تحقیق با مقاله‌ای در مورد اثر افزایش قیمت بر بهره‌وری نیروی کار است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که افزایش قیمت مسکن چه تاثیری روی بهره‌وری نیروی کار دارد؟ رشد بهره‌وری نیروی کار، حیاتی است. اهمیت موضوع به این خاطر است که هم برای عملکرد کلی اقتصاد و هم استاندارد و کیفیت زندگی تعیین کننده است. با این حال، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و همچنین نوظهور برای دهه‌هاست که نرخ بهره‌وری به کندی رشد می‌کند. در این راستا عمده برنامه‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی جهانی حول رفع و رسیدگی به این نگرانی بنا نهاده شده‌اند. در سال‌های اخیر برخی مطالعات نظری و مفهومی به این موضوع پرداخته‌اند که عوامل بازار مسکن نظیر افزایش قیمت مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌تواند آثار منفی روی رشد بهره‌وری نیروی کار داشته باشد. مقاله دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که دستمزد والدین چگونه بر مهارت فرزندان اثر می‌گذارد؟ نویسندگان این مقاله یک الگوی چرخه زندگی پدر و مادر از شکل‌گیری مهارت‌های درون‌زای کودکان را برای مطالعه انتقال بین‌نسلی ریسک درآمد والدین ایجاد می‌کنند. در این الگو، هر دو والدین در مواجهه با شوک‌های دستمزد غیرقابل بیمه شدن، درباره مصرف و عرضه نیروی کار تصمیم‌گیری می‌کنند. این پژوهشگران عرضه نیروی کار را الگوسازی می‌کنند و به وسیله آن امکان بررسی عدم مشارکت، کار پاره وقت و تمام وقت را فراهم می‌کنند. در مدل، مطابق با داده‌های آمریکا، هر یک از والدین یک انتخاب گسسته بین ساعت کار کوتاه یا طولانی یا عدم کار کردن دارند. چنین انتخاب گسسته‌ای در ساعات کار، توانایی والدین را برای بیمه کردن خود در برابر شوک دستمزد محدود می‌کند. 

دراین پرونده بخوانید ...