شناسه خبر : 45390 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ترقی معکوس

ساختار سیاسی کشورها چه تاثیری بر مولفه‌های اقتصادی دارد؟

این فصل تحقیق با مقاله‌ای درباره رفتار غذایی آغاز می‌شود. این یادداشت به این پرسش پاسخ می‌دهد که «ترجیحات زمانی چه اثری روی انتخاب غذا دارد؟». کیفیت رژیم غذایی تعیین‌کننده اصلی سلامتی است. به عنوان مثال، مصرف میوه و سبزیجات از مزایای سلامتی زیادی برخوردار است، از جمله کاهش خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی، عروقی. تاثیر تغذیه فراتر از سلامت است: درآمد و انتخاب مواد غذایی ارتباط تنگاتنگی دارند و نابرابری درآمدی، نگرانی در مورد نابرابری تغذیه را افزایش می‌دهد. مقاله بعدی پرسش «ساختار سیاسی کشورها چه تاثیری بر مولفه‌های اقتصادی دارد؟» را پاسخ می‌دهد. یکی از موضوعاتی که همواره در جوامع مختلف مشترک است، تلاش برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و میل به گذار از نظام استبدادی است. بی‌تردید این آرمان انسانی، پیش‌نیازها و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و رسیدن به آن، نیازمند فراهم بودن برخی شرایط و ایجاد تغییرات بنیادین در اندیشه و نگرش مردم است. مقاله دیگر این فصل درباره سیاستگذاری برای رقابت فناوری است و اینکه دولت‌ها در برابر پیشرفت‌های فناوری چگونه باید سیاستگذاری کنند؟ یک کشور در مواجهه با پیشرفت فناوری‌های جهانی چه سیاستگذاری‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش در این مقاله یک مدل سیاستگذاری بهینه پویا در اقتصادهای آزاد مورد آزمون قرار گرفت؛ جایی که فناوری از طریق نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه پیشرفت می‌کند. آخرین یادداشت این فصل درباره اثر سواد مالی است. در این مقاله میزان تمایل افراد به هزینه برای دوره‌های آموزش مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در گام بعد اثرگذاری این دوره‌های آموزشی بر رفتار سرمایه‌گذاری افراد تجزیه و تحلیل می‌شود. 

دراین پرونده بخوانید ...