شناسه خبر : 41014 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فقر و محیط زیست

چگونه نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی با هم پیوند می‌خورند؟

فصل تحقیق این هفته مقاله‌ای درباره «تضاد فقر و محیط زیست» دارد. مترجم این مقاله در ترجمه به این پرسش پاسخ داده که «چگونه می‌توان تضاد میان حفاظت از محیط زیست و گسترش فقر را کنترل کرد؟» در خلاصه آمده؛ رفاه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست اغلب با هم تنش دارند. برای مثال مالک یک زمین جنگلی می‌تواند جنگل را حفظ کند یا با قطع کردن و فروش درختان درآمد کسب کند.

این مبادله در کشورهای فقیر شدیدتر است و می‌تواند خانواده فقیر را فقیرتر کند یا به محیط زیست آسیب برساند. این مقاله سعی دارد نشان دهد که چگونه می‌توان تضاد میان حفاظت از محیط زیست و گسترش فقر را کنترل کرد.

«روبل در جنگ» عنوان مقاله ترجمه‌شده دیگری است که در آن به پرسشی درباره پول ملی روسیه در بحبوحه جنگ پاسخ می‌دهد. مترجم در خلاصه این مقاله می‌نویسد: این مقاله تلاش می‌کند اثر تحریم‌های غرب علیه روسیه را بر روبل بررسی کند.

«سرمایه‌داری رفاقتی» هم مقاله دیگری است که در آن سرمایه‌داری رفاقتی را نوعی از نظام اقتصادی توصیف می‌کند که در آن موفقیت در کسب‌وکار در گرو ارتباط نزدیک بین اهالی کسب‌وکار و مقامات دولتی است. این ارتباط می‌تواند در توزیع و صدور مجوزها و انحصارهای قانونی و به‌طور کلی مقررات‌گذاری نمود پیدا کند. 

دراین پرونده بخوانید ...