شناسه خبر : 38100 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نابرابری چیست؟

آیا فساد به جنسیت ربط دارد؟

«کار در خانه چه مزیت‌ها و چه معایبی دارد؟» عنوان اولین مقاله این فصل تحقیق است. در این مقاله آمده است: محققان ضمن بررسی داده‌های بیش از 10 هزار کارمند بامهارت در یک شرکت بزرگ خدمات آی‌تی آسیایی، مشاهده کردند؛ میزان ساعات کار انجام‌شده 30 درصد افزایش داشت درحالی‌که خروجی تغییر چشمگیری نشان نداد، بنابراین بازدهی 20درصد افول کرد. همچنین زمان سپری شده برای فعالیت‌های مرتبط به هماهنگی و جلسات افزایش داشت ولی ساعات کار انجام شده بدون اختلال به شدت نزول کرد. نتیجه اینکه هزینه هماهنگی و ارتباط افزایش شدیدی داشت و باعث افول بازده شد.

مقاله دوم درباره «جنسیت و فساد» است. نویسندگان این مقاله که همگی ایرانی هستند در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند؛ آیا افزایش حضور زنان در دولت به فساد مالی کمتری منجر می‌شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می‌کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی‌دار هستند؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها و شناسایی ریشه‌ها و پیامدهای آن مطالعات زیادی در علوم اقتصادی، روانشناسی و علوم سیاسی صورت گرفته است. فرض بیشتر مطالعات این است که با مشارکت بیشتر زنان در بخش عمومی و سیاست، فساد مالی کاهش می‌یابد اما دستیابی به این نتیجه صرفاً به معنی صادق‌تر بودن و قابل اعتمادتر بودن زنان نیست.

در مقاله سوم به این پرسش‌ پاسخ داده می‌شود که «مردم چه درکی نسبت به نابرابری دارند؟» در این مقاله داده‌های نظرسنجی که شامل برداشت مردم دانمارک از موقعیتشان در گروه‌های مختلف مرجع و دیدگاه‌های انصاف بود با سوابق اداری در مورد تاریخچه درآمد، رویدادهای زندگی و گروه‌های مرجع پیوند داده شد. نتایج نشان داد انصاف درک شده از نابرابری‌ها به شدت با موقعیت اجتماعی فعلی افراد مرتبط است.

دراین پرونده بخوانید ...