کابوس

هفته نامه تجارت فردا شماره 253

کابوس

  • بازخورد و تحلیل

  • فصل اول: خبرنامه

  • فصل دوم: اقتصاد ایران

  • فصل سوم: پرونده ویژه - ایران- ونزوئلا

  • فصل چهارم: بازارها

  • فصل پنجم: کسب‌وکار

  • فصل ششم: اقتصاد اجتماعی

  • فصل هفتم: اقتصاد توسعه- درس‌های 2017

  • فصل هشتم: بین‌الملل