شناسه خبر : 19744 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

با احزاب

پوپولیسم؛ به نام مردم به کام قدرت‌طلبان

«بهره‌وران از پوپولیسم یا همان پوپولیست‌ها کسانی هستند که با دادن شعارهای احساسی و سوار شدن بر موج مطالبات و نارضایتی‌ها، چهره‌ای مردم‌گرا از خود ارائه و نقش یک منجی را بازی می‌کنند. این در حالی است که قدرت‌طلبی هدف اصلی آنان است.»

«بهره‌وران از پوپولیسم یا همان پوپولیست‌ها کسانی هستند که با دادن شعارهای احساسی و سوار شدن بر موج مطالبات و نارضایتی‌ها، چهره‌ای مردم‌گرا از خود ارائه و نقش یک منجی را بازی می‌کنند. این در حالی است که قدرت‌طلبی هدف اصلی آنان است.» خبرگزاری ایرنا در ادامه یادداشت خود ضمن برشمردن هفت ویژگی پوپولیسم و مخاطرات ناشی از آن می‌نویسد «پوپولیسم به معنای عامه‌گرایی زمانی بروز و اوج می‌یابد که شاهد ضعف جامعه مدنی، نبود احزاب قوی و قدرتمند و در پی آن چرخه ناقص آگاهی عمومی باشیم.
در این میان، فضا برای افراد و جریان‌هایی فراهم می‌شود تا با سوار شدن بر موج شکاف‌ها و نارضایتی‌های مردم و طرح شعارهای عوام‌فریبانه، تیشه به ریشه مردمسالاری و نهادهای برآمده از آن بزنند. در واقع پوپولیسم زمانی شکل می‌گیرد که امکان خردورزی در جامعه مسدود یا اندک شده و در برابر، بروز احساسات، هیجان‌ها، خواسته‌ها و نیز منافع آنی شدت یابد و جامعه دچار نوعی نابسامانی باشد» زیرا در جامعه توده‌ای فضایی اندک برای تخصص‌گرایی و کنشگری نخبگان فراهم است و در این شرایط، پوپولیسم یکه‌تازی می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید