شناسه خبر : 26480 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند تصمیم بگیرند کدام متقاضی برای چه منصبی مناسب است. این سامانه‌ها ممکن است خود عامل ورود افراد بیشتری به بخش تقاضای استخدام باشند. همچنین فناوری به شرکت‌ها کمک می‌کند تنوع نیروی انسانی بیشتری داشته باشند. کارفرمایان اغلب با متقاضیانی برخورد می‌کنند که مدارک دانشگاهی و صلاحیت‌های مناسبی دارند اما برای آن جایگاه شغلی مناسب نیستند.

سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند تصمیم بگیرند کدام متقاضی برای چه منصبی مناسب است. این سامانه‌ها ممکن است خود عامل ورود افراد بیشتری به بخش تقاضای استخدام باشند. همچنین فناوری به شرکت‌ها کمک می‌کند تنوع نیروی انسانی بیشتری داشته باشند. کارفرمایان اغلب با متقاضیانی برخورد می‌کنند که مدارک دانشگاهی و صلاحیت‌های مناسبی دارند اما برای آن جایگاه شغلی مناسب نیستند. هوش مصنوعی این امکان را ایجاد می‌کند تا از داوطلبان قدیمی برای اهداف تازه دعوت شود. هوش مصنوعی در مدیریت کارکنان نیز مفید است و می‌تواند بر اساس داده‌های کارکنان و الزامات شغلی و با استفاده از صدها متغیر، کارمندان موجود را برای پست‌های جدید پیشنهاد دهد. ممکن است در آینده از هوش مصنوعی برای تعیین دستمزد نیز استفاده شود. در نهایت هوش مصنوعی به کارمندان می‌گوید شغل آنها تا چه اندازه در معرض خطر خودکارسازی قرار دارد و پیش‌بینی می‌کند آنها برای ارتقای شغلی در آینده به چه مهارت‌هایی نیاز خواهند داشت.

تجارت- فردا- ورودی مقالات

دراین پرونده بخوانید ...