شناسه خبر : 35579 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90-1بروز همه‌گیری کرونا بر اکثر قواعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذاشت و ضرورت بازنگری در این قواعد و سازگار ساختن آنها با شرایط جدید را آشکار ساخت. اکنون که دولت‌ها مجبورند نقش بزرگ‌تری در تامین مالی اقتصاد، پرداخت دستمزدها  و تحریک عرضه و تقاضا بازی کنند این پرسش پیش می‌آید که برنامه‌ریزی اقتصادی آینده به چه شکلی باید باشد و چگونه می‌توان دخالت بیش از اندازه دولت و کاهش استقلال بانک مرکزی را در چارچوبی از اقتصاد کلان قرار داد که بیشترین نیازهای جامعه و اقتصاد را پاسخگو باشد.

دراین پرونده بخوانید ...