شناسه خبر : 19217 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازی معمای زندانی

این بازی شامل دو زندانی «الف» و «ب» است که توسط پلیس بازداشت ‌شده‌اند و هیچ راه ارتباطی با یکدیگر ندارند.

این بازی شامل دو زندانی «الف» و «ب» است که توسط پلیس بازداشت ‌شده‌اند و هیچ راه ارتباطی با یکدیگر ندارند. پلیس می‌تواند با شواهد موجود آنها را به علت جرم کم‌اهمیت‌تر به دو سال حبس محکوم کند، با این‌ حال به علت فقدان شواهد کافی قادر به محکوم کردن آنها بابت جرم اصلی نیست. پلیس به هرکدام از دو زندانی فرصت اعتراف به ارتکاب جرم و لو دادن زندانی دیگر را می‌دهد، تحت این شرایط که اگر هر دو زندانی اعتراف کردند هر کدام مجموعاً به پنج سال حبس محکوم شوند، اگر تنها یکی از آنها اعتراف کرد، زندانی که اقرار کرده تنها یک سال و زندانی دیگر به 10 سال زندان محکوم شود و نهایتاً اگر هیچ‌ کدام اقرار نکردند هرکدام تنها به دو سال زندان محکوم خواهند شد. هرکدام از زندانی‌ها برای تصمیم‌گیری بین اعتراف یا عدم اعتراف تنها به تعداد سال‌هایی که در حبس خواهند گذراند توجه خواهند کرد، در نتیجه جدول پیامدهای زیر برای این بازی استخراج می‌شود:

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید