شناسه خبر : 12255 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چه صادر کردیم؟ چه وارد کردیم از کجا به کجا؟

۱۰ ماه تجارت در ایران

بر اساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، طی ۱۰ماهه سال ۱۳۹۳، رقم ۲۲ میلیارد و ۴۳۸ میلیون یورو(معادل ۲۹ میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار) و ارزش کل واردات هم در این مدت ۳۳ میلیارد و ۲۰۱ میلیون یورو(معادل ۴۳ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار) بوده است که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران(بدون احتساب صادرات نفت خام) طی ۱۰ماهه سال ۱۳۹۳ با کسری ۱۰ میلیارد و ۷۶۳ میلیون یورو(معادل کسری ۱۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار) مواجه بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، طی 10ماهه سال 1393، رقم 22 میلیارد و 438 میلیون یورو (معادل 29 میلیارد و 357 میلیون دلار) و ارزش کل واردات هم در این مدت 33 میلیارد و 201 میلیون یورو (معادل 43 میلیارد و 677 میلیون دلار) بوده است که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام) طی 10ماهه سال 1393 با کسری 10 میلیارد و 763 میلیون یورو (معادل کسری 14 میلیارد و 320 میلیون دلار) مواجه بوده است.
در دوره مورد بررسی، ارزش واردات 8/59 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل 52/59 درصد بوده است.
در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 79 کشور دنیا، منفی و با 96 کشور دیگر مثبت بوده است.

index:3|width:300|height:200|align:center

index:6|width:300|height:200|align:center


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها