شناسه خبر : 45886 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

طرحی نوین برای رتبه بندی رانندگان

صنعت حمل ونقل اگرچه به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر کشور به شمار می رود اما در کشور ما چنان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است.

طرحی نوین برای رتبه بندی رانندگان

در میان همه مباحثی که در  این صنعت باید مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد،  موضوعات مربوط به منابع انسانی در این حوزه  نقش برجسته تری دارند. چرا که سرمایه های انسانی در شرکت های حمل ونقل را می توان به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دارایی این سازمان ها دانست. 

در این گفتگو به بررسی طرحی نو  با عنوان ماهبان خواهیم پرداخت  که به همت شرکت حمل ونقل شتابان شمال در حوزه گریدبندی رانندگان صورت گرفته است.

در خدمت آقایان مهندس حسن دوست حقی، مدیر عامل محترم شرکت شتابان شمال، مهندس سیدرضا حسینی قائم مقام محترم شرکت شتابان و آقای پرویز پورصیاد مدیر محترم منابع انسانی شرکت شتابان شمال هستیم.