شناسه خبر : 42233 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پاتک وزارت نفت به قاچاقچیان بنزین

با اقدام وزارت نفت برای کاهش سهمیه بنزین آزاد، خودروهای شخصی، یکی از مسیرهای اصلی قاچاق بنزین به خارج از کشور مسدود شد.

پاتک وزارت نفت به قاچاقچیان بنزین

به گزارش تجارت فردا با اوج گرفتن مصرف بنزین و نزدیک شدن تولید و مصرف روزانه بنزین به نقطه سر به سر، وزارت نفت، کاهش مصرف از مسیر قاچاق را در دستور کار خود قرار داد.

طی دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز و پس از آن به ویژه با افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن بنزین، فاصله قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور بیشتر شد و قاچاق بنزین باز هم رونق گرفت.

در این میان قاچاق از طریق سهمیه ۲۵۰ لیتری بنزین آزاد، صورت میگرفت چرا که قریب به اتفاق خودروها، پس از استفاده از ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومانی، بنزین آزاد مورد نیازشان به مراتب کمتر از ۲۵۰ لیتر سهمیه ۳ هزار تومانی است و در مناطق مرزی، این مازاد سهمیه به صورت قاچاق استفاده و از کشور خارج می شد. این در حالی است که با کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی، امکان قاچاق از این مسیر کاهش یافته است.