شناسه خبر : 46998 لینک کوتاه

اینفوگرافیک

ورودی مقالات

94انتظارات عمومی و انتظارات سرمایه‌گذاران نقش مهمی در تعیین روند آینده سیاست‌ها و موفقیت اجرای نرخ‌های سیاستی بانک‌های مرکزی دارد. مروین کینگ، رئیس کل سابق بانک مرکزی انگلستان، در نظریه مارادونایی نرخ بهره به بانکداران مرکزی می‌گوید که چگونه می‌توانند سیاست پولی را به اجرا گذارند. از دیدگاه او؛ اگر انتظارات آینده سرمایه‌گذاران در مورد نرخ بهره را با مهارت هدایت کنید نرخ تورم هدف بدون نیاز به تغییر نرخ بهره محقق خواهد شد.

دراین پرونده بخوانید ...