شناسه خبر : 30343 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضد اقتصاد

حسن روحانی در سال 1397 کدام چهره خود را نمایان کرد؟

رئیس‌جمهوری که در هر دو رقابت انتخاباتی سال‌های 1392 و 1396 به طور گسترده از جانب اقتصاددانان مورد حمایت قرار داشت با موضع‌گیری‌های تند و تیز خود علیه اقتصاددانان بر اعتبار تصمیمات اقتصادی دولت چوب حراج زد. روحانی در نیمه دوم سال 1397 دو بار بر اقتصاددانان تاخت. یک بار در روز 14 آبان‌ماه که در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: «بعضی فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است، فرمول‌هایی را در کتاب خوانده، امتحان داده و نمره گرفته و اقتصاددان می‌شوند. نه، اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.» و بار دیگر هفتم آذرماه که در جلسه هیات دولت گفت: «فرمول‌هایی که دوستان ما در دانشگاه خوانده‌اند، گاهی نیاز به یک تجدیدنظر دارد و به هر حال در مقام عمل می‌شود راه دیگری برایش پیدا کرد.» او با این موضع‌گیری‌ها بی‌اعتقادی خود به اصول علم اقتصاد را آشکار کرد و باعث دلسردی عمیق اقتصاددانان و البته نگرانی آنها از تبعات ناگوار بی‌اعتقادی رئیس دولت به علم شد. حسن روحانی در سال 1397 از چهره ضدعلم خود رونمایی کرد.