شناسه خبر : 47081 لینک کوتاه

فقر آبی تهران

کم‌بارشی کشور به کمتر از یک درصد رسید

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت 9 /0 درصد کمتر بوده است. میانگین بارش کشور طی هفت روز منتهی به ۱۹ خرداد 8 /0 میلی‌متر بود این در حالی است که میانگین بارش در بلندمدت 3 /1 میلی‌متر بود. بدین‌ترتیب میانگین بارش ایران 7 /36 درصد کاهش یافته است. میانگین بارش کشور از ابتدای ماه جاری منتهی به ۱۹ خرداد، 1 /5 میلی‌متر و میانگین بلندمدت 5 /17 میلی‌متر بود. میانگین بارش کشور طی فصل جاری منتهی به ۱۹ خرداد، 8 /95 میلی‌متر و میانگین بارش بلندمدت ۶۰میلی‌متر بود، بنابراین 7 /59 درصد افزایش یافته است. میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۲) منتهی به ۱۹ خرداد، ۲۲۰ میلی‌متر و میانگین بلندمدت ۲۲۲میلی‌متر است، بنابراین 9 /0 درصد کمتر شده است. میانگین بارش در ۱۴ استان بالاتر از شرایط نرمال بود. بیشترین بارش تا ۱۹ خرداد مربوط به سیستان‌وبلوچستان است. میانگین بارش این استان طی سال آبی جاری 7 /132 میلی‌متر بوده این در حالی است که میانگین بلندمدت 9 /87میلی‌متر بارش ثبت شده است، بنابراین 9 /50 درصد بارندگی بیشتری دریافت کرده است. سایر استان‌ها تا ۱۹ خرداد کمتر از شرایط نرمال بارش دریافت کرده‌اند که در این میان سمنان وضعیت به مراتب بدتری داشته است، به‌گونه‌ای که 8 /66 میلی‌متر در سال آبی جاری بارش دریافت کرده است. میانگین بارش استان طی این بازه زمانی در بلندمدت 4 /103 میلی‌متر بوده است، بنابراین کاهش 4 /35درصدی یافته است. تهران هم جزو استان‌های کم‌بارش کشور است. بارش تهران در بلندمدت 6 /257 میلی‌متر بوده این در حالی است که تا ۱۹ خرداد 5 /186 میلی‌متر بارش دریافت کرده است، بنابراین 6 /27 درصد کم‌بارشی دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها