شناسه خبر : 46296 لینک کوتاه

استیلای خشکسالی

ایران وارد چهارمین سال خشکسالی شد

از سال آبی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ سه سال خشکسالی را پشت سر گذاشتیم و امسال در چهارمین سال خشکسالی پیاپی هستیم. میزان بارش باران در کشور یکنواخت نیست. در بسیاری از کشورها شرایط بارش یکنواخت است. در ایران بارندگی در نقطه‌ای هزار و ۷۰۰ میلی‌متر است و در نقطه‌ای دیگر، ۳۰۰ میلی‌متر و در نقطه دیگر 20 میلی‌متر. سرانه مصرف آب در استانی مانند یزد ۶۰ تا ۷۰ لیتر کمتر از سرانه کشور است و سرانه مصرف آب در یزد ۱۷۰ تا ۱۸۰ لیتر در روز و در کشور سرانه مصرف ۲۵۰ لیتر در روز است.

۲۷۵ شهر در ایران تنش شدید آبی دارند. تابستان پیش‌رو تابستان نگران‌کننده‌ای است و باید به سمت مدیریت بهتر مصرف آب رفت. بارش‌های پاییزه نسبت به بلندمدت ۴۳ درصد کاهش یافته است و حتی اگر بارش‌های زمستانه در حد نرمال باشد باز هم کم‌بارشی‌های چهارساله را جبران نمی‌کند. آبان و آذر گذشته ایران با بی‌هنجاری دمایی بسیار زیادی نسبت به نرمال خود مواجه بود. میانگین بارش‌های کشور طی پاییز گذشته ۳۴ میلی‌متر ثبت شد، این در حالی است که به صورت نرمال باید از ابتدای سال آبی تا انتهای پاییز ۶۰ میلی‌متر بارندگی دریافت می‌کردیم. ۲۶ میلی‌متر معادل با ۴۳ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بارندگی دریافت کردیم.

۳۱ درصد آب شرب کشور از طریق سیستم‌های توزیع هدر می‌رود. این عدد چهار برابر استاندارد جهانی است. متوسط بارندگی در دنیا حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلی‌متر است و در قاره آسیا ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلی‌متر در سال، ولی در ایران این عدد حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر و گاهی کمتر از 200 میلی‌متر در سال است. میزان بارش‌ها نیز ناهمگن است؛ در بخشی از اقلیم ایران بارش‌ها بالای هزار میلی‌متر و در بخشی از اقلیم کشور بارش‌ها بسیار ناچیز است. 

دراین پرونده بخوانید ...