شناسه خبر : 45055 لینک کوتاه

رنج معاش

هزینه خانوارهای شهری چقدر افزایش یافت؟

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1401 نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری 137 میلیون و 146 هزار تومان بوده که نسبت به سال 1400 معادل 3 /48 درصد افزایش یافته است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی نیز در سال جاری 78 میلیون و 859 هزار و 400 تومان بوده که نسبت به سال گذشته 9 /51 درصد بیشتر شده است. برابر این آمار متوسط درآمد سالانه خانوار شهری نیز در سال 1401 برابر 166 میلیون و 964 هزار و 100 تومان برآورد شده که 5 /48 درصد بیش از سال 1400 بوده و درآمد خانوار روستایی نیز 98 میلیون و 638 هزار و 300 تومان بوده که 8 /54 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در این آمارگیری منظور از هزینه‌های خانوار کل ارزش کالاها و خدماتی است که از سوی خانوار برای خود، دیگر خانوارها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی هزینه می‌شود و به دو دسته مصرفی و غیرمصرفی تقسیم می‌شود. اگر ارزش فروش کالاهای دست‌دوم را از کل هزینه (ناخالص) کسر کنیم، هزینه خالص به دست می‌آید. درآمد خانوار نیز وجوهی است که در برابر کار انجام‌شده یا سرمایه به‌کارافتاده یا از طریق منابع دیگر مانند دریافتی‌های انتقالی به اعضای خانوار تعلق می‌گیرد. برای خانوارهای شهری بیشترین سهم هزینه‌ها مربوط به گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» است که 1 /38 درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. برای خانوار روستایی اما گروه «هزینه‌های خوراکی و دخانی» با سهم 7 /41درصدی در هزینه‌ها، بیشترین سهم را دارد. این گروه برای خانوار شهری با سهم 5 /227درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته است. افزایش قابل توجه هزینه و درآمد خانوار در دو سال اخیر (بین 49 تا 53 درصد) نسبت به سال‌های گذشته حاکی از اثرگذاری بالای تورم است که خود را در افزایش درآمد و هزینه نشان داده و معیشت مردم را سخت کرده است.

دراین پرونده بخوانید ...