شناسه خبر : 47187 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در ستایش خواب

رهبران مذهبی چه تاثیری بر سیاست کشورها دارند؟

این فصل تحقیق با مطلبی درباره ظهور قدرت مذهبی آغاز می‌شود. در این مقاله نقش رهبران مذهبی بر روی رای‌گیری در آمریکا، به ویژه در زمان ریاست‌جمهوری جیمی کارتر، اولین رئیس‌جمهور انجیلی این کشور، بررسی شده است. با استفاده از داده‌های سطح شهرستان، نویسندگان این مقاله نشان می‌دهند که به دنبال تشکیل یک گروه مذهبی به نام «اکثریت اخلاقی» به رهبری جری فالول، مجری تلویزیونی در طول دولت کارتر، حمایت گروهی از رای‌دهندگان در سال 1980 از کارتر به سمت ریگان تغییر کرده است.

شــوک‌هــای آب‌وهـوایــی چگــونـه سیاست‌گذاری‌های امنیت غذایی را متاثر می‌کنند؟ این پرسشی است که در مطلب دیگر فصل تحقیق به آن پاسخ داده شده است. در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند امنیت غذایی متکی به تجارت است، اما دولتمردان در کشورهای مختلف حاضرند در واکنش به شوک‌های آب‌وهوایی، سیاست‌گذاری‌های حوزه غذایی خود را تغییر دهند و تجارت را محدود کنند. طبق ارزیابی‌های علمی، این واکنش‌های سیاستی می‌توانند باعث کمبود مواد غذایی اساسی و افزایش قیمت‌های جهانی شوند، اتفاقی که متعاقباً می‌تواند آثار اقتصادی شوک‌های آب‌وهوایی را وخیم‌تر کند.

یادداشت دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که «خوابیدن چگونه بهره‌وری را افزایش می‌دهد؟» این مقاله به بررسی تاثیر مداخلات هدفمند بر بهبود خواب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا می‌پردازد. در این مطالعه، پژوهشگران از طریق یک آزمایش میدانی نشان می‌دهند که دادن انگیزه برای خوابیدن بیشتر، می‌تواند هم میزان خواب و هم عملکرد تحصیلی را افزایش دهد. 

دراین پرونده بخوانید ...