شناسه خبر : 46104 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درمان فقر

خاطرات ما چه تاثیری بر انتظاراتمان دارد؟

این فصل تحقیق با مقاله‌ای در مورد فقر آغاز می‌شود. «آیا با روان‌درمانی می‌توان فقر را کاهش داد؟» هدف از بررسی این مقاله، مرور تحولات اخیر در ادبیات روانشناسی فقر بود. در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در تاثیر درآمد بر رفاه ذهنی صورت گرفته است. توضیح شکل عملکردی دقیق رفاه ذهنی با توجه به درآمد (اشباع) درک ما را از اهمیت درآمد نسبی بهبود می‌بخشد. مهم‌تر از همه، تاثیر عالی درآمد بر رفاه روانشناختی اکنون به شدت ثابت شده است. پژوهش‌ها در مورد اثرات کمبود و استرس بر تصمیم‌گیری اقتصادی نیز در چند سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است.

مقاله دیگر این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که «پیشرفت فناوری چه تاثیری روی نیروی کار ماهر دارد؟» این مقاله به دو پرسش مهم پاسخ می‌دهد: چگونه پیوستن نیروی کار به بخش‌های فناورانه جدید، روی انباشت (یا کاهش) سرمایه انسانی بلندمدت او اثر می‌گذارد؟ و دوم، آیا تامین مالی و ورود سرمایه مالی آسان، این اثرگذاری را تشدید می‌کند یا فرومی‌نشاند؟

سومین مقاله درباره تجربه تورم است و «اینکه خاطرات ما چه تاثیری بر انتظاراتمان دارد؟» تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان برای اولین‌بار در دهه‌های گذشته از مرز 10 درصد گذشت. این دوره باعث شد که یک نسل، اولین دوره افزایش قابل توجه در قیمت‌ها را مشاهده و در آن زندگی کنند. این تجربه چگونه باورهای آنها را در آینده شکل خواهد داد؟ بررسی‌های گذشته نشان می‌دهد رویدادهای فاجعه‌آمیز اقتصادی می‌توانند به طور قابل توجهی دیدگاه‌ها و تصمیمات یک نسل را شکل دهند.

دراین پرونده بخوانید ...