شناسه خبر : 46059 لینک کوتاه

تهدید سگی

مردم تهران چقدر از حوادث طبیعی آگاهی دارند؟

این هفته فصل تحقیق با گزارشی درباره سگ‌های ولگرد در ایران و اثر آنها بر تخریب محیط ‌زیست آغاز می‌شود. سگ‌های اهلی ولگرد (familiaris Canis) گونه‌های حیات وحش را از طریق شکار، هیبریداسیون، رقابت برای منابع و با کمک به انتقال عوامل بیماری‌زا تهدید می‌کنند. تاثیرات شکار ممکن است مشکل‌ساز باشد، اما در بسیاری از مناطق تعاملات سگ‌های آزاد و حیات‌وحش به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مقاله برای تعیین میزان تاثیر حملات سگ‌های آزاد بر جانوران پستاندار ایرانی، نزدیک به دو دهه گزارش رسانه‌های اجتماعی، سنتی و ادبیات علمی برای جمع‌آوری داده‌ها از سراسر کشور بررسی شده است.

مقاله دیگر این هفته درباره حوادث غیرمترقبه در تهران و آگاهی مردم در این زمینه است. در این مقاله سعی شده میزان سواد و آگاهی مردم تهران در رابطه با حوادث طبیعی مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته‌های مقاله نشان داد که سطح درآمد خانوار، اعتماد به مدیریت بحران دولت، ترس از فجایع طبیعی، انتظار وقوع حوادث، استفاده از اینترنت، شاغل بودن و مشارکت در برنامه‌های آموزشی و تمرینی با سطح سواد حوادث طبیعی افراد رابطه مثبت معنادار دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...