شناسه خبر : 33859 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90خاورمیانه به سبب سابقه پر از منازعه و ثروت عظیم نفتی شیوخ عرب همواره بازار سودآوری برای شرکت‌های دفاعی غرب بوده است و آنها بخش بزرگی از درآمدهایشان را از این منطقه به‌دست می‌آورند. این بازار وسوسه‌برانگیز چشم طماع شرکت‌های روسی و چینی را نیز متوجه خود ساخت و آنها با بهره‌برداری از محدودیت‌های غرب در صادرات اسلحه تلاش می‌کنند سهمی از این بازار را از آن خود سازند. همزمان شرکت‌های داخلی نیز تلاش دارند تولید سلاح را بومی‌سازی کنند و خود به رقیبی برای غول‌های شرق و غرب تبدیل شوند.

دراین پرونده بخوانید ...