شناسه خبر : 28400 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اینفوگرافیک

راه خاکستری

اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌رود؟

در سال‌های اخیر کارشناسان بارها درباره ضرورت توجه سیاستگذار به اصلاحات اقتصادی هشدار دادند، اما کم‌توجهی به این هشدارها در کنار نگرانی از تبعات تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چند ماه اخیر اقتصاد کشور را دچار التهاب کرده است.

در سال‌های اخیر کارشناسان بارها درباره ضرورت توجه سیاستگذار به اصلاحات اقتصادی هشدار دادند، اما کم‌توجهی به این هشدارها در کنار نگرانی از تبعات تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چند ماه اخیر اقتصاد کشور را دچار التهاب کرده است. اکنون بیم آن می‌رود که میزان صادرات نفت ایران به 50 درصد کمتر از ماه‌های قبل کاهش یابد، با به تعویق افتادن تعدیل قیمت ارز شوک ارزی بزرگ‌تر شود، بی‌توجهی به ضرورت اصلاح نظام بانکی هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند و با فعال شدن جریان نقدینگی نرخ تورم دورقمی و شاید بیشتر از 20 درصد شود. در این میان حتی افزایشی اندک در پایه پولی می‌تواند تورم را به ابرتورم تبدیل کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با تداوم شرایط کنونی، نرخ رشد کاهش یابد و حتی منفی شود، نرخ بیکاری افزایش یابد و اقتصاد ایران در شش‌ماهه دوم سال جاری وارد یک دوره تند رکود تورمی شود. 

تجارت فردا- اینفوگرافیک- در مسیر طوفان