شناسه خبر : 25287 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اینفوگرافیک

هدیه‌ای برای سیاستگذار

نگاهی به دومین کنفرانس اقتصاد ایران

اقتصاد ایران دهه‌هاست که در تله رشد پایین و ناپایدار گرفتار شده است. در مقاطعی هم، گویی دری به تخته می‌خورد، نرخ رشد ارقام بالایی را نشان می‌دهد و پس از سپری شدن چند ماه، این نرخ، بار دیگر مسیر سقوط را در پیش می‌گیرد.

 مجیدرضا منصورخاکی: اقتصاد ایران دهه‌هاست که در تله رشد پایین و ناپایدار گرفتار شده است. در مقاطعی هم، گویی دری به تخته می‌خورد، نرخ رشد ارقام بالایی را نشان می‌دهد و پس از سپری شدن چند ماه، این نرخ، بار دیگر مسیر سقوط را در پیش می‌گیرد. اقتصاد ایران، پس از دهه‌ها آزمون و خطای سیاستگذاران، اکنون گرفتار ابرچالش‌هایی است که از قضا به عنوان عوامل تضعیف‌کننده رشد نیز شناخته می‌شود. عمق و پیچیدگی این ابرچالش‌ها اکنون به مثابه نوعی از یک بیماری پیشرفته، چنان پیکر اقتصاد ایران را احاطه کرده که ایجاب می‌کند اقتصاددانان متعهد و متخصص همانند پزشکان، به طور عاجل، کمیسیون پزشکی تشکیل داده و برای درمان این ابرچالش‌ها راهکار ارائه کنند. این همگرایی البته چند سالی است که با محوریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برای نجات اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ این موسسه، در سال 1393 طی رویدادی تحت عنوان نخستین کنفرانس اقتصاد ایران توان پژوهشی اقتصاددانان داخلی و خارجی را به کار گرفت تا بر چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از جهات مختلف، نورافکن بتاباند. محورهای بررسی‌شده در این کنفرانس، متولیان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را بر آن داشت تا دومین کنفرانس را در آذرماه سال 1396 برگزار کنند. رویدادی که این بار از جامعیت و مشارکت گسترده‌تری برخوردار بود و در آن از نتایج مطالعات ۱۱۸ استاد دانشگاه، کارشناس و محقق اقتصادی در قالب کتابی دوجلدی تحت عنوان طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران رونمایی شد. مطالعاتی با تمرکز بر 16 سرفصل مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان که علاوه بر ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی، از توصیه‌های سیاستی برای سیاستگذار نیز برخوردار است. تجارت فردا در پرونده پیش‌رو، به فرآیند تکمیل این طرح مطالعاتی، ویژگی‌ها و اهمیت آن برای سیاستگذاری اقتصادی کشور پرداخته است.

تجارت فردا- اینفوگرافیک- هدیه‌ای برای سیاستگذار