شناسه خبر : 4658 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اینفوگرافی

تحرک بازار

رشد قیمت‌ها به همراه افزایش معاملات مسکن

بر اساس آخرین آمار از بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه 1395 که توسط روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به 4 /15 هزار فقره رسید که نشان از رشد 2 /8‌درصدی معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد. در میان این معاملات، واحدهای مسکونی نوساز تا پنج سال ساخت با 1 /52 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و در میان مناطق 22‌گانه شهر تهران منطقه پنج با سهم 2 /15‌درصدی بیشترین معاملات مسکن را از آن خود کرد. بر اساس این آمار توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی نشان می‌دهد واحدهای مسکونی که قیمت هر مترمربع از آنها بین 5 /2 تا 3 میلیون تومان است با 7 /14 درصد بیشترین سهم را دارا بوده‌اند. تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نیز بیانگر آن است که واحدهای مسکونی زیر 80 مترمربع با 1 /56 درصد بیشترین سهم را از آن خود کردند. همچنین معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی که ارزش آنها بین 130 تا 160 میلیون تومان است، با سهم 10‌درصدی بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
در این گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های شهر تهران 1 /40 میلیون ریال بود که این رقم افزایش 8 /2‌درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد که در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین و کمترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده به ترتیب به مناطق یک و 18 تعلق دارد که این متوسط قیمت در منطقه یک معادل 3 /78 میلیون ریال و در منطقه 18 معادل 4 /21 میلیون ریال گزارش شده است.
شاخص کرایه مسکن اجاری که تقریباً هر ماه روندی صعودی را پشت سر می‌گذارد در اردیبهشت 1395 نیز در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7 /9 و 8 /10 درصد رشد نشان می‌دهد.
index:1|width:620|height:403|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید