شناسه خبر : 12796 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

با وجود نابرابری‌های جنسیتی و مردسالاری در بسیاری از کشورها تحقیقات اخیر نشان داده است که این جنس به ظاهر قوی در معرض آسیب‌های فراوان اجتماعی و فردی قرار دارد.

با وجود نابرابری‌های جنسیتی و مردسالاری در بسیاری از کشورها تحقیقات اخیر نشان داده است که این جنس به ظاهر قوی در معرض آسیب‌های فراوان اجتماعی و فردی قرار دارد. این آسیب‌ها به ویژه از جانب اشتغال و متوجه مردانی است که قادر نیستند خود را با پیشرفت فناوری و توسعه صنعتی‌ هماهنگ سازند. از سوی دیگر نظام خانواده نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. عوامل اقتصادی از یک سو و تغییرات اجتماعی از سوی دیگر دست به دست هم داده‌اند تا شرایط را بدتر کنند. راه‌حل این مشکل را باید در تغییر سیاست‌ها و تحول نظام آموزشی جست‌وجو کرد. فاجعه انسانی مسلمانان برمه و آوارگی آنها در دریا و خشکی از دیگر مطالب این هفته مقالات است که تصویری دردناک را در دنیای مدرن و متمدن کنونی از قاچاق انسان و برده‌داری نوین نشان می‌دهد. تحلیل رابطه اعراب و ایالات متحده و روند رو به نزول آن نیز از دیگر مطالب این هفته است.
index:1|width:300|height:394|align:center
منبع:‌اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید