شناسه خبر : 1845 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بااحزاب

رفتارشناسی تندروهای جناح راست

به نوشته خبرگزاری ایرنا «علت اساسی موضع‌گیری و رفتارهای سیاسی تندروهای جناح راست آغاز یک دگرگونی اجتماعی در کشور و در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد است که با پایگاه[اجتماعی] و تفکر تندروهای» آن جناح تضاد آشکار دارد.

به نوشته خبرگزاری ایرنا «علت اساسی موضع‌گیری و رفتارهای سیاسی تندروهای جناح راست آغاز یک دگرگونی اجتماعی در کشور و در حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد است که با پایگاه [اجتماعی] و تفکر تندروهای» آن جناح تضاد آشکار دارد. این یادداشت سپس به ذکر چهار محور در این رابطه می‌پردازد. اول از همه تغییر نگرش زنان نسبت به حقوق و جایگاه خود در اجتماع که منجر به جامعه‌پذیری متفاوت و تحرک بیشتر آنها شده و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را نیز وارد متن ساخته است. دوم اینکه افزایش جمعیت جوان باعث شده که جامعه ایران از یکدستی فرهنگی که در گذشته داشته برخوردار نباشد. سوم ارائه تفاسیر و قرائت‌های جدیدی از مفاهیمی مانند آزادی، حق، قانون، مسوولیت حکومت و ضرورت پاسخگویی آن که منجر به ایجاد تغییراتی در سطح اندیشه و عمل اجتماعی شده و چهارم تکوین و ظهور شیوه‌های جدید فعالیت اقتصادی که در تعارض با سرمایه‌داری غیرمولد موجود قرار می‌گیرد. ایرنا سپس به این نتیجه می‌رسد که این دگرگونی‌ها با خاستگاه اجتماعی و منافع و شیوه تفکر اصولگرایان تندرو در تضاد است و موجب بروز خشم و رفتارهای تند و تخریبی از جانب آنها می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها