شناسه خبر : 25879 لینک کوتاه

ورودی مقالات

بحث استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات پرچالش است چراکه دولت‌ها انتظار دارند بانک مرکزی با تدوین سیاست‌های پولی و پشتیبان از برنامه‌ها و طرح‌های دولت حمایت کند و در بسیاری موارد سیاستمداران ترجیح می‌دهند رئیس‌کل بانک مرکزی فردی از خود آنان باشد. از طرف دیگر بانک مرکزی نهادی کاملاً تخصصی به شمار می‌رود که باید بر اساس علم و مبانی اقتصاد و امور مالی بهترین تصمیمات را اتخاذ کند. در کشورهای در حال توسعه مردم عادی این موضوع را کمتر درک می‌‌کنند و تفاوتی بین دولت و بانک مرکزی نمی‌بینند. تحلیل‌های این هفته نشان می‌دهند که روسای کل بانک‌های مرکزی باید افرادی متخصص و دانشمند در علم اقتصاد باشند که در جایگاه خود از تجربه و زیرکی سیاسی نیز استفاده می‌کنند. 

تجارت- فردا- ورودی مقالات

دراین پرونده بخوانید ...