شناسه خبر : 31743 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90یکپارچگی با اقتصاد جهانی و رشد فناوری‌ها تغییراتی را در دستمزد و اشتغال ایجاد و دولتمردان را به حمایت‌گرایی وسوسه می‌کند. اما انزوای کامل پویایی اقتصاد را از بین می‌برد و حمایت‌گرایی نیز به سود برخی بنگاه‌ها و زیان برخی دیگر می‌انجامد. بهتر است کشورها روند سازگاری خود را با زنجیره‌های ارزش جهانی آسان‌تر سازند. جهانی‌سازی همانند یک قطار سریع‌السیر است و اگر بخواهید در کشور شما توقف کند باید سکوی آن مشتمل بر حاکمیت قانون، زیرساختارها، تحصیل و مراقبت بهداشتی را بنا کنید.

دراین پرونده بخوانید ...