شناسه خبر : 23475 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

روش پانزی طرحی است که در آن سود سرمایه‌گذاران اولیه از محل مشارکت سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود. هرگاه مشارکت جدید متوقف شود این طرح شکست خواهد خورد.

روش پانزی طرحی است که در آن سود سرمایه‌گذاران اولیه از محل مشارکت سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود. هرگاه مشارکت جدید متوقف شود این طرح شکست خواهد خورد. با وجود این در جهان واقع و در طرح‌های بازنشستگی می‌توان این طرح را در شرایطی خاص مفید دانست. هر نسل سهم مشارکتی را می‌پردازد که برای بازپرداخت سهم نسل قبل استفاده می‌شود. اگر نسل جدید از نسل قدیم پرجمعیت‌تر و ثروتمندتر باشد منافع بیشتری به نسل قدیم بازگردانده می‌شود که گاهی این منافع می‌تواند از سود سرمایه‌گذاری عادی نیز فراتر رود به‌ویژه آنکه مخاطره‌های سرمایه‌گذاری نیز دیده نمی‌شوند. بدین ترتیب نسل‌ها همپوشان می‌شوند و هر نسل نیازهای قبل را برآورده می‌کند به آن امید و انتظار که نسل آینده نیز همین رفتار را در مورد آنها نشان دهد. تحلیل روش پانزی را در مقالات این هفته می‌خوانیم.

تجارت-فردا-122

منبع اکونومیست

 

دراین پرونده بخوانید ...