شناسه خبر : 30875 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ماموریت دشوار

چرا خروجی نظام اقتصادی کشور به زیان فقرا تمام می‌شود؟

  فاطمه شیرزادی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت» تدوین شده است. «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» در قانون اساسی صریحاً مورد تاکید قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر در سایر اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه نیز مکرراً بر محرومیت‌زدایی، فقرزدایی و تحقق برابری تاکید شده است. می‌توان گفت فقرزدایی یکی از محورهای اصلی همه اسناد بالادستی و بخش مهمی از برنامه‌هایی است که در سیستم اقتصادی کشور بر پیگیری آن تاکید می‌شود. تناقض این سیستم اقتصادی این است که با همه تاکیدی که بر فقرزدایی دارد و با وجود تکرار مکرر این تاکید طی دهه‌های متوالی، عمده سیاست‌ها در نهایت به زیان فقرا بوده‌اند و در حال حاضر این دهک‌های بالای درآمدی هستند که از همه فرصت‌ها و امتیازات بیشترین بهره را می‌برن