شناسه خبر : 25876 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اینفوگرافیک

بالاتر از بورس

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس در 10ماهه سال جاری چه عملکردی داشتند؟

بازدهی بورس اوراق بهادار تهران برای 10ماهه ابتدایی سال 1396 در حالی عددی نزدیک به 28 درصد را نشان می‌دهد که برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های «در سهام»، «قابل معامله در بورس» و «مختلط»، بازدهی بالاتری نشان می‌دهند.

 ستار مرادی: بازدهی بورس اوراق بهادار تهران برای 10ماهه ابتدایی سال 1396 در حالی عددی نزدیک به 28 درصد را نشان می‌دهد که برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های «در سهام»، «قابل معامله در بورس» و «مختلط»، بازدهی بالاتری نشان می‌دهند. طی 10ماهه ابتدایی سال 1396، حدود 43 درصد ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط وجه نقد و سپرده بانکی بوده است. دیگر ترکیب دارایی‌های این گروه صندوقی شامل 35 درصد اوراق مشارکت، 21 درصد سهام و یک درصد سایر دارایی‌ها اعلام شده است. طبق آمار اعلامی پردازش اطلاعات مالی پارت، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مختلط به ترتیب صندوق‌های «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان، «ارمغان یکم ملل» مشاور سرمایه‌گذاری معیار، «آرمان‌اندیش» مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، «کارگزاری بانک تجارت» کارگزاری بانک تجارت، «مشترک آرمان‌شهر» تامین سرمایه تمدن، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس از دیگر گروه صندوقی است که طی مدت مذکور، 58 درصد وجه نقد و سپرده بانکی، 31 درصد اوراق مشارکت و 10 درصد سهام، به عنوان دارایی‌های خود داشته‌اند. بالاترین بازدهی این گروه نصیب صندوق‌های سرمایه‌گذاری «شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه» کارگزاری فیروزه آسیا، «هستی‌بخش آگاه» کارگزاری آگاه، «آسمان آرمانی سهام» سبدگردان آسمان، «توسعه اندوخته آینده» کارگزاری مفید و «تجارت شاخصی کاردان» تامین سرمایه کاردان شد. در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «ارزش‌آفرین گلرنگ» مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، «امین آشنای ایرانیان» کارگزاری سهم آشنا، «توسعه سرمایه نیکی» مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، «اعتماد ملل» مشاور سرمایه‌گذاری معیار و «سپهر تدبیرگران» کارگزاری تدبیرگران فردا، بالاترین بازده 10ماهه منتهی به 30 دی‌ماه 1396 را کسب کرده‌اند. طی مدت مذکور، ترکیب دارایی‌های این گروه صندوقی شامل 76 درصد وجه نقد و سپرده بانکی، 21 درصد اوراق مشارکت و سه درصد سهام بوده است. همچنین گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری، شاهد بالاترین بازدهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری «نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد» مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان، «نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر» مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، «نیکوکاری ایتام برکت» کارگزاری تدبیرگران فردا، «یکم نیکوکاری آگاه» کارگزاری آگاه و «نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران» سبدگردان کاریزما بود.

تجارت فردا-  اینفوگرافیک-بالاتر از  بورس