شناسه خبر : 8380 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا مهم است؟

اهمیت تراز پرداخت‌های کشور برای اقتصاددانان و برنامه‌ریزان به این دلیل است که اطلاعات مهمی را از موقعیت بین‌المللی و همچنین چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر نشان می‌دهد.

اهمیت تراز پرداخت‌های کشور برای اقتصاددانان و برنامه‌ریزان به این دلیل است که اطلاعات مهمی را از موقعیت بین‌المللی و همچنین چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر نشان می‌دهد. بانک مرکزی برای نشان دادن تراز پرداخت‌ها از جدولی استفاده می‌کند که به طور ساده دو ستون کلی دارد: «حساب جاری و حساب سرمایه». دسته اول خود متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی مشتمل بر واردات و صادرات کالاها و تجارت نامرئی شامل درآمد و مخارج خدمات. حساب جاری از آن رو اهمیت دارد که منابع و مصارف درآمد ملی را منعکس می‌کند. در مقابل «حساب سرمایه» نیز جریان سرمایه‌گذاری و وام‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر «میزان مطالبات و بدهی‌ها و تغییرات آنها» از طریق «حساب سرمایه» مشخص می‌شود. مطالبات خارجی «حقوقی است که واحدهای اقتصادی کشور نسبت به ثروت خارج از کشور دارا هستند و بدهی‌های خارجی، آن قسمت از ثروت داخل کشور است که خارجیان نسبت به آن دارای حق هستند». افزایش دارایی‌های داخلی در تملک شهروندان یا دولت‌های خارجی و کاهش دارایی‌های خارجی در تملک شهروندان و دولت، سبب ورود ارز به سمت کشور شده و در ستون بستانکار ثبت می‌شود؛ در مقابل، کاهش دارایی‌های داخلی در تملک شهروندان و دولت‌های خارجی و افزایش دارایی‌های خارجی در تملک شهروندان و دولت، ارز را از کشور خارج کرده و در ستون بدهکار قرار می‌دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها