شناسه خبر : 4173 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

منطق حقوقی در دعوای سیاسی

سیاست خارجی و امنیتی عمومی - اقدامات محدودکننده علیه ایران و به آنچه تحدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌نامند - فریز کردن وجوه نقد ایران - الزام به دلایل دولت - حق دفاع - حق حمایت موثر قضایی -

حکم دادگاه عمومی 5 فوریه 2013
سیاست خارجی و امنیتی عمومی
اقدامات محدودکننده علیه ایران و به آنچه تحدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌نامند
فریز کردن وجوه نقد ایران
الزام به دلایل دولت
حق دفاع
حق حمایت موثر قضایی
زبان پرونده: انگلیسی

طرفین:
متقاضی: بانک صادرات (تهران، ایران) در ابتدا توسط افرادی همچون : اس. گادیها، اس. اشلی، وکلا، دی. اندرسون، آر. بلک‌لی، و سپس به وسیله آر. بلک‌لی، اس. ضیاوالا، وکلا، و ام. بریندل نمایندگی شد.
متهم: شورای اتحادیه اروپا،
نمایندگان:
ام. بی شاپ، لیودونانویچیتو که به عنوان نمایندگان اروپا عمل کردند.
مداخله‌کنندگان در حمایت از متهم: شورای اتحادیه اروپا، (نمایندگان: بائولت، کنستاندینیتیس).
پاسخ:
درخواست برای ابطال تصمیم شورای تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا سال 2006 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران و لغو موقعیت اتخاذ‌شده در سال 2007 در شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در 26 جولای 2010 در گزارش شورا تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا
بخش قابل اجرای حکم:
- موضوع 7 از جدول «بی» ضمیمه دوم شورای تصمیم‌گیری در 26 جولای سال 2010 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران
- موضوع 5 از جدول «بی» ضمیمه دوم شورای تصمیم‌گیری در اجرای مقررات اتحادیه اروپا شماره 668، در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران در 26 جولای سال 2010
- موضوع 7 از جدول «بی. 1» پیوست به تصمیم شورای اتحادیه اروپا 2010/644/ از اصلاحیه 25 اکتبر سال 2010
- موضوع 7 از پیوست 8 از شورای مقررات اتحادیه اروپا در 25 اکتبر سال 2010 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران
- دستور به شورای اتحادیه اروپا به تحمل هزینه‌های خود و پرداخت هزینه‌های بانک صادرات
- دستور به شورای اتحادیه اروپا به تحمل هزینه‌های خود


حکم دادگاه عمومی 29 ژانویه 2013 - پرونده: (تی 490/ 10)
سیاست خارجی و امنیتی عمومی
اقدامات محدودکننده علیه ایران و به آنچه تحدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌نامند
فریز کردن وجوه نقد ایران
الزام به دلایل دولت
حق دفاع
حق حمایت موثر قضایی

زبان پرونده: انگلیسی

طرفین:
متقاضی: بانک ملت (تهران، ایران) در ابتدا توسط افرادی همچون: اس. گادیها، اس. اشلی، وکلا، دی. اندرسون، آر. index:1|width:300|height:|align:left بلک‌لی، و سپس به وسیله آر. بلک‌لی، اس. ضیاوالا، وکلا، و ام. بریندل نمایندگی شد.
متهم: شورای اتحادیه اروپا،
نمایندگان: ام. بی شاپ، ای. ویترو که به عنوان نمایندگان اروپا عمل کردند.
مداخله‌کنندگان در حمایت از متهم: شورای اتحادیه اروپا، (نمایندگان: بائولت، کنستاندینیتیس).
پاسخ:
درخواست برای ابطال رای شورا: 26 جولای سال 2010- اقدامات محدودکننده علیه ایران- الغای موقعیت مشترک- سال 2007- شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا: شماره 668/ 26 جولای 2010
بخش قابل اجرای حکم:
- موضوع 4 از جدول بی ضمیمه دوم شورای تصمیم‌گیری در 26 جولای سال 2010 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران
- موضوع 4 از جدول بی ضمیمه دوم شورای تصمیم‌گیری در اجرای مقررات اتحادیه اروپا شماره 668، در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران در سال 2007
- موضوع 4 از جدول «بی.1» پیوست به تصمیم شورای اتحادیه اروپا 2010/644/ از اصلاحیه 25 اکتبر سال 2005
- موضوع 4 از جدول «بی» ضمیمه هشتم در شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در 25 اکتبر سال 2010 در جهت اقدامات محدودکننده علیه ایران و لغو مقررات، شماره: 423/2007
- دستور به شورای اتحادیه اروپا به متحمل شدن هزینه‌های خود و پرداخت هزینه‌های بانک ملت
- دستور به شورای اتحادیه اروپا به متحمل شدن هزینه‌های خود

دادگاه عمومی 11 دسامبر سال 2012
سیاست خارجی و امنیتی عمومی
اقدامات محدودکننده علیه ایران و به آنچه تحدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌نامند
فریز کردن وجوه نقد ایران
الزام به دلایل دولت
حق دفاع
حق حمایت موثر قضایی

زبان پرونده: انگلیسی


طرفین:

متقاضی: بانک سینا (تهران، ایران). (نمایندگان: میتیال و ووچر نورث و وکلا)
دفاع: شورای اتحادیه اروپا، نمایندگان: ام. بی شاپ، مارهیک که به عنوان نمایندگان اروپا عمل کردند. مداخله‌کنندگان در دفاعیه: شورای اتحادیه اروپا، (نمایندگان: الباخر، کنستاندینیتیس).
پاسخ:
الغای نخست از ضمیمه دوم از تصمیم شورای مقررات، شماره 961/ 2010 از 26 جولای سال 2010 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران بر اساس اقدامات 423/2007. ضمیمه سوم از شورای مقررات مربوط به 25 اکتبر سال 2010
بخش قابل اجرای حکم:
- موضوع 7 از پیوست 8 از شورای مقررات اتحادیه اروپا در 25 اکتبر سال 2010 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران
- شورای تصمیم‌گیری در سال 2011 و اصلاحیه تصمیم اتخاذ‌شده در اول دسامبر سال 2010
- شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا از شماره 1245 در اول دسامبر سال 2011 و اصلاحیه 691 سال 2010
- جدول «بی. 1» از پیوست 7 برای شورای مقررات اتحادیه اروپا، شماره 267/2012. در بیست و سوم مارس 2012 در خصوص اقدامات محدودکننده علیه ایران و لغو مقررات 961/2010
- تاثیرات تصمیم‌گیری 413/2010، و اصلاحیه به وسیله تصمیم 644/2010، و باقی ماندن اثرات آن تا ابطال مقررات شماره 267/2012
- دستور به شورای اتحادیه اروپا به متحمل شدن هزینه‌های خود و پرداخت هزینه‌های بانک سینا
- دستور به شورای اتحادیه اروپا به متحمل شدن هزینه‌های خود


خط زمانی تحریم ایران
طرف‌های خارجی با استنادبه صدور قطعنامه‌ها و برخی تحریم‌های یکجانبه ارتباط خود با بخش‌های مختلف اقتصادی ایران را قطع کردند گرچه برخی افراد و بانک‌های ایرانی تلاش کردند از مسیر حقوقی برای رفع تحریم‌های اعمال شده اقدام کردند نتایج حقوقی گرچه به نفع ایران بود اما در عمل گشایشی درکار بانک‌ها هنوزایجاد نکرده است.

دسامبر 2006
پس از اینکه در ماه جولای سال مذکور شورای امنیت تحریم‌های تازه‌ای به ایران تحمیل کرد بر اساس این تحریم‌ها ممنوعیت مبادله در زمینه تکنولوژی و مواد مربوط به انرژی هسته‌ای و همچنین فریز کردن دارایی‌های ایران علیه تهران تحمیل شد.

سال 2007
شورای امنیت سوای ممنوعیت مبادله در زمینه ابزارآلات نظامی، فریز کردن دارایی‌های ایران را نیز به تهران تحمیل کرد. همچنین در این سال ایالات متحده در اقدامی یکجانبه سه بانک ایرانی را در زمره تحریم‌های خود قرار داد.

سال 2008
شورای امنیت دستور رصد کردن فعالیت‌های بانکی ایران را به آنچه مربوط به فعالیت‌های هسته ایران می‌خواند صادر کرد.

ژوئن 2010
شورای امنیت چهارمین دور از تحریم‌ها علیه ایران را به این کشور تحمیل کرد. این تحریم‌ها در زمینه فعالیت‌های مالی و بانکی بودند.

سال 2011
در این سال ایالات متحده در اقدامی یکجانبه صنایع معدنی و بانکی ایران را مورد هدف تحریم‌های خود قرار داد.

آگوست 2011
اتحادیه اروپا نیز در اقدامی یکجانبه دستور ممنوعیت مبادله‌های گازی، نفتی و صنایع طبیعی با ایران را صادر کرد.

جولای 2012
اتحادیه اروپا دستور ممنوعیت واردات نفت از ایران را صادر کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها