شناسه خبر : 32946 لینک کوتاه

ورودی مقالات

90در گذشته اقتصاد به طور مستقیم بر انتخابات تاثیر می‌گذاشت و عواملی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا نرخ بیکاری، ماندن یا رفتن طبقه حاکم را تعیین می‌کردند. امروزه اقتصاد به شکلی دیگر اهمیت دارد و آن دسته از عوامل اقتصادی که به مردم حس هویت می‌دهند علت پیدایش پوپولیسم در بسیاری از کشورها هستند. جهانی‌سازی، اتوماسیون صنایع و بهای مسکن سه عنصر مهم در تشکیل درک مردم از وضعیت خود به‌شمار می‌روند و مردم بیش از هر زمانی نگران‌اند که چگونه اقتصاد، هویت، حس امنیت و آزادی آنها را شکل می‌دهد.

دراین پرونده بخوانید ...