شناسه خبر : 26089 لینک کوتاه

ورودی مقالات

ظرفیت تولید در یک اقتصاد (طرف عرضه) عمدتاً از طریق عواملی مانند پیشرفت فناوری، رشد جمعیت و سطح مهارت نیروی کار شکل می‌گیرد و ظاهراً سیاست پولی تاثیری بر آن ندارد. وظیفه سیاست پولی به سمت تقاضا یا تمایل مردم به هزینه کردن برمی‌گردد. بانکداران مرکزی اغلب خود را همانند رانندگانی می‌بینند که پدال‌های گاز و ترمز را فشار می‌دهند. وضعیت موتور دغدغه دیگران است. اما همه اقتصاددانان چنین تفاوت آشکاری بین عرضه و تقاضا نمی‌بینند. اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ بیکاری پایین بیاید و مردم مخارج را افزایش دهند ممکن است بهره‌وری بالا رود. انقباض پولی کوتاه‌مدت می‌تواند کاهش درازمدت عرضه را به همراه داشته باشد. در نتیجه، اگر بانک مرکزی بتواند بیکاری را تا حد سرکوب‌کننده تورم پایین بیاورد کارگران مایوس و درمانده مجدداً به بازار کار بازمی‌گردند و بنگاه‌ها مجبور می‌شوند به آنها آموزش دهند و ابزار پیشرفت را در اختیارشان بگذارند. مقالات این هفته به بررسی رابطه بهره‌وری و بانک مرکزی می‌پردازد.

تجارت- فردا- ورودی مقالات

دراین پرونده بخوانید ...