شناسه خبر : 22002 لینک کوتاه

ورودی مقالات

بشر جایزالخطاست. این بدان معناست که همه ما همواره در معرض ارتکاب خطا قرار داریم؛ اما آنچه مهم است درس گرفتن از خطا و عدم تکرار آن در آینده است.

بشر جایزالخطاست. این بدان معناست که همه ما همواره در معرض ارتکاب خطا قرار داریم؛ اما آنچه مهم است درس گرفتن از خطا و عدم تکرار آن در آینده است. برخی افراد از قبیل سیاستمداران و اقتصاددانان ممکن است خطاهایی را مرتکب شوند که عواقب آن برای کل جامعه دردناک باشد. با این حال این گروه‌ها معمولاً اشتباه خود را نمی‌پذیرند و در اکثر موارد تلاش می‌کنند شواهد آن را نیز انکار کنند. آنها باورهایی دارند که بخشی از هویت‌شان را تشکیل می‌دهد و حتی با وجود شواهد و دلایل متناقض حاضر نمی‌شوند به اصطلاح کوتاه بیایند. غفلت راهبردی، انکار واقعیت و سرانجام خود علامت‌دهی رویکردهایی هستند که این افراد در پیش می‌گیرند تا از افکار و باورهایشان محافظت کنند. کاهش هزینه‌های اعتراف به اشتباه برای افراد می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این مشکل باشد. این تحلیل را با دیگر مقالات در شماره این هفته می‌خوانیم.

تجارت - فردا - 122

دراین پرونده بخوانید ...