شناسه خبر : 22362 لینک کوتاه

اینفوگرافیک

معدن در مقطع کنونی

بخش معدن در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟

بخش «معدن» در اقتصاد ایران چه میزان سهم دارد؟ آیا این میزان سهم متناسب با ظرفیت‌های آن است یا اینکه ظرفیت‌های بلااستفاده در این بخش وجود دارد؟

بخش «معدن» در اقتصاد ایران چه میزان سهم دارد؟ آیا این میزان سهم متناسب با ظرفیت‌های آن است یا اینکه ظرفیت‌های بلااستفاده در این بخش وجود دارد؟ معمولاً در تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت هم وجود دارند که شاید توجه به سهم آنها می‌تواند نشان دهد در سال‌های پرنوسان سهم بخش معدن، معمولاً این میزان سهم به کدام بخش دیگر رفته است یا اینکه در سال‌هایی که بخش‌های دیگر ضعیف عمل کرده‌اند بخش معدن توانسته به چه میزان و از کدام بخش به سهم خود اضافه کند. از سوی دیگر معدن با توجه به سهمش از اقتصاد چه میزان در بازار کار ایران نقش دارد؟ اصلاً ترکیب نیروهای کار این بخش بیشتر متمایل به چه نیروهایی است؛ نیروهای کار ساده یا نیروهای متخصص و مهندسانی که باید مهارت قابل توجهی در این حوزه داشته باشند؟ همچنین باید دید این نیروهای کار چقدر در کار خود موفق بوده‌اند و توانسته‌اند سهم معدن از رشد تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش دهند و از سوی دیگر چقدر توانسته‌اند به میزان ارزش افزوده بخش معدن اضافه کنند. قطعاً در صورت مطلوب عمل کردن در این بخش می‌توان سرمایه‌هایی را هم جذب این بخش کرد اما تاکنون در این زمینه بخش معادن اقتصاد ایران چقدر موفق عمل کرده‌اند؟ آیا به جز بخش داخلی ما در بخش خارجی نیز سرمایه‌هایی توانسته‌ایم جذب کنیم؟ و در نهایت بخش صادرات حوزه معادن و صنایع معدنی اقتصاد ایران چگونه کارنامه‌ای داشته است؟ 

تجارت فردا- اینفوگرافیک - معدن در مقطع کنونی